அக்காவுக்கு தலையணை வைத்த டாகி ஓழ்

கல்யாணமான அக்கா வாழாவெட்டியாக வீட்டுக்கு வந்து விட்டால் அப்பொழுது காமப்பசியை தீர்த்து கொள்வதற்கு தலையணை வைத்து டாகி ஓழ்