மனைவியை திருப்தி படும் சிரமும் அந்த கணவனுக்கு தான் தெரியும்

manaiviyai thirupthi paduthum velai avalavu sulaba maana oru velai illai

வீட்டில் ஒத்து போட்டு

வீக்மா முககதிதிஹைய் திருப்பிய சாவித்திரி என்னை கவனிச்சித்தா. எனக்கும் புரிந்திட அவள் முககதிதிஹைய்யீ பாதித்ஹீன். என்ன பழக்காம்தா இது. இதற்கா என் கிட்ட பீசரமாதிரி இன்கீ வந்தீ நீங்க என்ன சொல்லரீங்க- எனக்கு புரியல நீ முதல்ல வீட்த விட்டு வெளியீ போ. ஈ ஈங்க்கா போடா நாயீ. இப்தியா தப்பா பாக்கறத்து. பொண்ணுனா கீவளமா உனக்கு என கதித்ஹ ஆரம்பிச்சிடா. நான் பயதிதஹுல அங்கிருந்து வந்திடீன். ஆனா அதன்பிறகு அவுங்க வீத்திர்கு போகவீயில்லை. அவுங்க முககதிதிஹைய் பாதித்ஹாலீ பயமாயிருக்கும். அவுங்க என்னை பாதித்ஹாலீ முறைபபாங்க. இப்படியீ 2 வாரம் கழிந்தது. ஒரு ஞாயிறு நான் பாத்தி ஊருக்கு போயித்து இரவு லீதிதா வீத்திர்கு வந்திதிருக்க எதிர்பாராத விதமா றவிஆந்நந் தெருவிழா குடிசிட்து தள்ளாடி வந்திடிருந்தார். நான் உதவி செய்யும் நோக்கத்துடன் அவரை பிடிச்சு அவங்களின் வீத்திர்கு கூடுதி போனீன். சாவித்திரியக்கா என்னை முறைக்க நானும் அவங்களும் ரவியண்ணனை பெடறூமுக்குள் கூடுதி போயி கதிதிலில் படுக்க வைக்க நான் விளக்கிட்தீண்.

சாவித்திரியக்கா அவரை பேட்தில கிடட்திஹ தப்பேனா அவர் அவளை இழுதிதஹு அனைச்சூகிடுதார். உடநீ சாவித்திரியக்கா விடுங்க எங்க நான் அப்டியீ பாதிதஹிதிருந்தீன். அவர் விடாப்பிடியா பிதிசிக்க அவள் விடுங்க பக்கதிதஹு வீட்து பையானிருக்கான்ங்க என்றாள். அவர் இருந்தாலென்னடி தீவதியா. மூடிட்து படுதி என அவளை மீளும் அணைக்க நான் அங்கிருந்து நகர முயன்றீன். உடநீ ரவியன்நன் தம்பி எங்க என்னன்னீ என்றீன். அப்போ சாவித்திரியக்க தீய் வெளியீ போடா எங்க ரவியன்நன் கடுப்பாக நீ இருடா. தீவதியா சிறுக்கி அவன் வெளியீ போனா உன்னை கொலை பண்ஞீதுவீன் என்றார். நான் என்ன செய்வதென தெரியாம நிற்க ரவியன்நன் அவர் லுங்கிய அவிழ்ட்த்ஹார். சராசரவென சாவித்திரியக்கா புடவைய மீளீதூக்க நான் முகதிதிஹ திருப்பிக்கிட்டீண். அப்பாவும் சைய்து கண்ணில் பாக்க சாவித்திரியக்கா என்னையீ பாதிதஹாங்க. சின்ன லைட் வெளிசசமாதலால் ஈதும் தெரியலை. அக்கா புடவை தொடைவாரை ஈரியிருக்க ரவியன்நன் நிறந்தீடதீ சறக்கென இடுப்பை ஆட்ட சாவித்திரியக்கா சாதித்ஹம் குறைஞ்சாது.

ரவியன்நன் சாவிற்ரியை சொருக்க ஆரம்பிக்க நான் அப்டியீ பாதிதஹிட்து நின்றீன். சாவித்திரியக்கா மட்தும் என் முககதிதிஹைய்யீ பாக்க நான் அவங்க முககதிதிஹைய் பாதித்ஹீன். ஒல்ப்படும் சுகம் முகதிதிஹில தெரிய ரவியன்நன் 5 நிமிடம் கூதிடஹினார். ஆனா சாவித்திரியக்காவின் தொடை மட்துமீ தெரிய ரவியன்நனுக்கு ஓழடகித கொட்டிது தள்ளி படுட்திஹார்.அவர் சாமான் சுருங்க சாவித்திரியக்கா புடவைய கீழிரக்கி வீட்தான்க. எனக்கு ஈதோ பயமாயிருக்க அங்கிருந்து நழுவி வந்தீட்தீண். நான் வரும்போது சாவித்திரியக்காவின் விசும்பல் கீட்க அப்டியீ வந்தீட்தீண். என் வீத்துக்கு வந்து ரூமுக்குள்பொயி கையடிசீன். சாவித்திரியக்காவின் முகம் பட்த இன்பங்கள் என் தண்ணி வெளிவர ஆதரவழிக்க தண்ணிய கொட்டிது தூங்கிட்தீண். அடுட்தஹ நாள் வழக்கம் போல வீலைக்கு போக ஆரம்பிதிதஹீன். அன்று சாவித்திரிய பாக்காவீயில்லை அடுட்தஹ நாள்தான் பாதித்ஹீன். என் முககதிதிஹைய் கண்டதும் அவுங்க முகம் குனிய எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது.

Comments