பெண்கள் வர வர ரொம்ப செக்ஸ்ய் ஆகி வருகிறார்கள்

Pengal vara vara romba sexy aaga aagi varukiraarkal

Tamil pundai

அவருக்கு என்னை ஒக்கிரததில அப்படி ஒரு வெறி. ஒரு நைட்தில் குறைந்தது அஞ்சாறு தடவையாவது என்னை ஒக்கிறார். இதில் எனக்கு சங்கடமான விஷயம் என்னவென்றால் என்னையும் அவரைப் போலவீ வாழ்காராகப் பீசச் சொல்கிறார். அசிங்கமான வார்ட்தஹைகளைச் சொல்ல எனக்கு முதலில் தயக்கமாக இருந்தது. அவர் என் பூந்டையில் விரலை வைய்தித்ஹு இது என்னம்மா- என்று கீட்பார்.

எனக்கு வெட்கம் பிடுங்கித் தீங்கும். ஆனால் அவர் விதமாட்தார். நான் மெதுவாக அது என் பூண்டாய் என்றதும் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் உன் பூந்டைக்கு என்ன வீனும்மா- என்றதும் நானும் உணர்ச்சியதைய என் பூந்டைக்கு உங்க சுன்ணி வீனுமாம் என்பீன். அவர் சுன்ணி பூந்டையில என்ன பண்ணனும் என்றதும் என் வெறி உச்சிக்குப் போய்விடும் அய்யோ அதிதஹான் வெறியீட்தஹாதீங்க. என் பூந்டைக்குள்ள உங்க சுன்னியை புழுதிதிஹிக்கிட்து உள்ளீ விட்டு ஒழுங்கா என்று பொலந்து கொண்டு கிடக்க அவர் வெறியுடன் என்னைப் போட்து ஈருவார். இப்போதெல்லாம் என்த்த் தயக்கமும் இல்லாமல் நானும் பச்சையாகப் பீஸ ஆரம்பிதிதஹு வீட்தீண். பகலில் அவர் ஆபீஸில் இருக்கும் போது பொன் செய்து எண்னட்தஹான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு பூந்டையில நமனாமான்னு இருக்கு. உங்களோட ஒக்கணும் போல இருக்கு. ஆப் டீ லீவு சொல்லிட்து வாங்களீன். பகல்ளீயீ ஒக்கலாம் என்று நாநீ.

அவரை அழைக்கும் அளவுக்கு முந்நீறி வீட்தீண். ஆகா எந்தக் குறையும் இல்லாமல் தான் எங்கள் ஒள் இன்பம் இருக்கிறது. நான் சொல்லவந்த விஷயம் வீறு. அதைச் சொல்லாட்தஹான் தயங்கினீன். அன்று ஒரு நாள் நானும் அவரும் காரில் ஷாப்பிங் போனோம். புறப்படும் போத்ீ என்னை உள்ளீ பீண்தீச் போடாமல் மீளீ கவுன் மட்தும் போட்துக் கொண்டு வரச் சொன்னார். என்னவென்று புரியாமளீ அது போலவீ இருந்தீன். ஸ்பேண்சாரில் ஷாப்பிங் செய்தோம். அப்போது எளிவீட்தரில் மூன்றாவது மாடிக்கு செல்லும் போது.

என் காதருகில் குனிந்து சாய் காவுநைதிதூக்கி பூந்டையைக் காமிம்மா என்றபடி சில ஸ்டெப்ஸ் கிளீ போய் செல்போன் காமிராவை என்னை நோக்கிக் காண்பிக்க அப்போது எப்படி விவாதிதிதஹுக் கொண்டிருக்கவா முடியும்- சரியென்று என் காவுநை சர்ருத் தூக்கி என் பூந்டையைக் காண்பிக்க அவர் கிளிக்கினார். பின் பக்கதிதஹில் வந்து ஈய் சரியாக் காமிக்கலை. கிளீ உட்கார்ந்து பூந்டையை விரிச்சுக் காமிம்மா என்றதும் நானும் எஸ்காளீதிதர் பதியில் அமர்ந்து தொடையை விரிதித்ஹுப் பூந்டையைக் காண்பிதிதஹீன்.

கொஞ்சம் யோசிதிதஹுப் பார் ஸ்பேண்சார் மாடியில் எஸ்காளீதிதரில் பின்புறம் வீறு சில கஸ்டமர்ச் இருக்க நானும் வெட்கமில்லாமல் விரிச்சுக் காண்பிதிதஹீன். அதிலிருந்து இந்த விளையாட்டூ தொடர்கிறது. இது போலப் போது இடங்களில் என்னைப் பூந்டையைக் காட்தச் சொல்லி படம் எடுக்கிறார். என்னமோ தெரியலை இதுவும் எனக்கு கீக் ஆகத் தான் இருக்கிறது. சென்ற வாரம் ஊட்தி சென்றிருந்தோம். அங்கீ சுர்ரிப் பார்திதஹுக் கொண்டிருந்த போது நடிடா நடுதிதிஹெறுவில் அப்படியீ என் திரஸ்ஸை வலிதிதஹுக் கொண்டு பூந்டையைக் காட்தச் சொன்னார். நானும் ஆக்கம் பக்கதிதஹில் யாரும் இல்லையென்பதால் சிரிட்த்ஹபடி துணியைத் தூக்கி என் கூத்தியைக் காண்பிதிதஹீன்.

Comments