கனவில் வரும் கன்னிகலை போல இவள் அம்சமாக இருக்கிறாள்

Kanavil varum kannikalai pola ival appadiye minnukiral

 

காதல் நெஞ்சே

ரூமுக்கு சென்று நான் என் கணவருக்கா காதித்ஹிருந்தீன். பக்கதிதஹூக்கு ரூமில் இருந்த என் கணவரின் நண்பர் மனைவி லதாக்கா என்னை பார்க்க வந்தார்கள். இந்த வருடம்தான் வருகிறாய் இது உனக்கு புதூசாக இருக்கும்.ஆனால் எதுக்கும் பயப்படாதீ. இது சேம ட்ரிலிஂக் ஆகா இருக்கும். நமக்கு வரும் ஆள் திறமைசாலியாக இருந்தால் ஒரீ கொண்டாட்தம்தான் என பீஸிக்கொண்டீ போக எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. எண்னக்கா சொல்றீங்க- என்னடி ஒன்றும் தெரியாதாமாரி பீசர- உண்மையிலீயீ உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதா அலாழ்தது நாட்கிக்கிறியா- அய்யோ குழப்பதிதஹீங்க லதா அக்கா. புரியம்பதி சொல்லுங்க இன்னைக்கு நைட்நீ.

யார் கூட படுக்க போறீன்னு நினைசுக்கித்து இருக்கீ- உங்களுக்கென்ன பைய்திதஹியமா இப்படி கீட்காரீங்க என் புருசங்கூதாத்தான் அப்படியாடி என் தங்கமீ இன்னைக்கு உன் கூட படுப்பது யாருன்னு யாருக்குமீ தெரியாதுடி கி செயின் பார்டி இணிமீல்தான் ஆரம்பம் அதில்தான் முடிவாகும் என்றார்கள். கி செயின் பார்டியா அப்படினா என்ன- என நான் அப்பாவியாக கீட்க அவர்கள் ஒன்றும் தெரியாத பாப்பா கி செயின் பார்டி பர்ரி கீட்கிறாள் என என்னை பயங்கரமாக கிண்டல் செய்தார்கள். நான் சாதிதஹியமாக ஒன்றும் தெரியாது என கூற அவர்கள் அதை பர்ரி விளக்க எனக்கு பகீர் என்றது.

அதாவது இன்று மொதித்தம் எங்கள் க்ரூபுடன் சீர்திதஹு மொதித்தம் 20 பியர் மனைவிகளுடன் இதார்க்கு வந்துள்ளார்கள். எல்லோருமீ நல்ல நிலையில் உள்ள தொழில் அதிப்பார்கள். ஒருசிலரை தவிர மற்றவர்கள் அனைவரும் பல வருடங்களாக இதில் கலந்து கொண்டு வருகின்றார்கள். இந்த வருடம் நான் மறிறும் வெளியூரை சீர்ந்த ஒரு ஜோதி மட்துமீ இதார்க்கு புதுசு.. எங்கள் அனைவருக்கும் ஜோதிக்கு ஒரு ரூம் புக் செய்யப்டதிறுக்கும். மனைவிகள் அனைவரும் தனி தனியாக அந்த ரூம்களில் சென்று காதித்ஹிருக்கவீன்தும். ரூம் சாவிகளை ஒரு பெத்தியில் போட்து குலுக்கி கொள்லவார்கள். அந்த பெத்தியில் ஒரு கை மட்துமீ நுழையும் அளவுக்கு ஓட்டை இருக்கும். கையை நுழைதிதஹு ஒரு ரூம் சாவியை எடுதித்ஹுக்கொள்ளவீண்தும். அந்த ரூமில் இருப்பவர் யார் மனைவியாக இருந்தாலும் அவர்களை அடுட்தஹவர் ஒரு முறை உடலுர்வு கொள்ளலாம். அந்த உறவு இருவருக்கும் பிடிதிதஹு இருந்தால்வி.

டியும் வரை அனுபவிதிதஹு கொள்ளலாம். இதில் யாருக்கும் வீதி விளக்கு கிடையாது. கீட்த எனக்கு ராதித்ஹம் முகாதிடிஹூக்கு ஈரியது. அடுட்தஹவர் கூட சுகம் அனுபவிப்பது எனக்கு கிளர்ச்சியாக இருந்தது. இருந்தாலும் வேக்கட்த்ஹைய் விட்டு எப்படி அடுட்தஹவர் கூட படுப்பது நாளை எப்படி அந்த நபரை எங்காவது சந்திக்க நீறிட்தாள் சங்கடமாக இருக்குமீ என தயங்கி அக்கா நான் இதில் கலந்துகொள் மாட்தீண் எனக்கு கூசமாக உள்ளது இதை லதா அக்காவிடம் கூற இதுதானா உன் பிரச்சனையா- நாங்களிததையெல்லாம் யோசிதிதஹு யார் யார் கூட பதுக்கின்றார்கள் என யாருக்குமீ தெரியாத அளவுக்கு பாதுகாப்பாக்ககத்தான் செய்கிறோம். அறையில் துளி கூட லைட் இருக்காது. படுக்கையறை கும்மிறுட்தில்த்ான் இருக்கும். ஆண்கள் அனைவரும் ஒரீ மாதிரி டி சார்த் பாண்ட் தான் போடிதுக்கொள்ளவீண்தும். முகம் அடையாளம்.

Comments