வீடு மனைவி குளிக்க செல்வதற்கு முன்னாடி செய்து கில்மா

Veettu Mangai Kulikka Selvatharkku Munnadi Seitha Gilma

பூளை உரைவ வைக்கும் அளவிற்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த ஆன்டி யின் சமான். இவளது தத்தளிக்கும் அழகை பாத்ரூமில் தனது கணவனு காக வெளிப்படையாக காட்டுகிறாள்.  இன்று தனது கணவன் தான் அவளது முலைகளை தேய்த்து விட்டு குளிப்பாட்ட போரிறான் என்று இவள் ரொம்ப ஆர்வ மாக இருக்கிறாள்.

Comments