அனைவரும் விரும்பும் மஜா மல்லிகா ஆன்டி உம்பும் பூல்

தல தல வென்று தொங்கி கொண்டு இருக்கும் அவளது முலைகள் எல்லாம் மொத்தமாக அவள் என் மீது சாய்ந்து கொண்டு இருக்க அவள் என்னுடைய பூலை வாயில் வைத்து சப்பினால்.