ஊரில் உலாத்தி கொண்டு இருக்கும் கன்னி பெண்கள் உடன் உல்லாசமாக இருக்கும் சில அந்தரங்க அசத்தல் ஆன சில சுவாரசியம் ஆன கதைகள் கொண்ட தொகுப்பு.