கிராமத்து வயல் வெளிகள். மேலும் கிராமத்து குடிசைகளில் ஒளிந்து இருக்கும் பெண்கள் உடன் உடல் உறவு கொண்டு சந்தோசம் கொள்ளும் பல ரகம் ஆன காம கதைகள்.