சில பேருக்கு சாதாரணம் ஆக எல்லாம் காமம் அடங்காது நல்ல வெறித்தனம் ஆக கொடூரம் ஆக செக்ஸ் அனுபவிக்க விரும்புவார்கள். அது போன்ற செக்ஸ் கதைகள் தான் இவை.