சினிமா துறையில் இருக்கும் நடிகையில் ஒரு ஒரு இரவும் வேறு வேறு பிரபல நடிகர்கள் மற்றும் எட்குனர்கள் உடன் படுத்து கொண்டு அனுபவிக்கும் tamil actress sex story கதைகள் இவை தான்.