ஒரு பெண்ணை மற்ற ஒரு பெண் விரும்புவதற்கு பெயர் தான் லெஸ்பியன். ஆவலுடன் காதல் கொண்டு கட்டி அணைத்து கொண்டு காதல் செய்யும் தமிழ் லெஸ்பியன் காம கதைகள்.